§8 – Innenlands besittelse – CITES-forskriften

Høringsforslag Miljødepartementet:
«For levende eksemplarer kreves i tillegg at den som oppbevarer eller besitter eksemplaret er egnet og utstyrt for å ta vare på det.»

Høringssvar NTL:
«Formuleringen er ikke nærmere presisert, og åpner for mye uheldig synsing. Dyrevelferdsloven er i seg selv kanskje dekkende nok på dette punktet?»

Høringssvar NZB:
» Vi merker oss videre i paragrafens 3. ledd at det vil kreves at den som oppbevarer eller besitter levende eksemplarer skal være egnet og utstyrt for å ta vare på dette, før det kan utstedes eiersertifikat. Hvilken faglig instans skal vurdere denne egnetheten hos private eiere, og hvor store ressurser er myndighetene villige til å sette inn på denne kontrollen av kjøpere av lovlig ervervede, oppdrettede dyr og planter?»

Klikk her for å lese gjeldende §8 i CITES-forskriften

This entry was posted in Generelt.