ARA OLSEN

Papegøye Norge har mottatt beskrivelse av rutine vedrørende microchipmerking av papegøyefugler hos ARA Olsen v/ Stein Henning Olsen

– Jeg har chippet fugler i nesten 10 år. Var vel den første i Norge til å bruke de små chippene da jeg ikke syntes noe om de store. Har chippet ca 100 fugler og ingen har hatt noe som helst problemer i etterkant. Noen har hatt litt blødning etter injeksjonen av chippen, men det er bare å holde press på området noen minutter så har det stanset. 

– Jeg har hele tiden vært motstander av «såkalte kyndige veterinærer praksis» og gjør derfor dette selv. Da jeg mener at deres prosedyre er farlig for fuglene.

Med vennlig hilsen
Stein Henning Olsen
Sømmebakken 37a
4055 Sola
Tlf: 470 42 276