Plakat%20til%20facebook.webp

Landsutstilling for tropefugler

NTLs Landsmøte blir i Drammen Travhall lørdag 19. oktober kl. 14:00 landsutstilling_2019

Continue reading »
337581.jpg

Jako – Grey parrot – Psittacus erithacus (I) må merkes

Jako – Grey parrot – Psittacus erithacus er på CITES liste A. Alle Jako som befinner seg i landet i dag omfattes av krav om merking og eiersertifikat og får frist innen 1.7.2020 på å […]

Continue reading »
birds_logo.png

Hvorfor chippe din fugl når det ikke er nødvendig?

Krav om eiersertifikat og tilbakemerking gjelder alle levende fugler som omfattes av CITES liste A og alle eksemplarer av rovfugler/ugler (det vil si fra liste A og B). Eksemplarer som omfattes av krav om merking […]

Continue reading »
logo_chip.jpg

Merking av fugl iht CITES-forskriften

Vedlegg 3 – Merking 2.2 – Særlig om fuglerLevende fugler skal merkes med ring og/eller microchiptransponder.Miljødirektoratet kan bestemme at merking kan utelates når det godtgjøres at det ikke finnes noen sikker merkingsmetode for arten. Papegøyefamilien […]

Continue reading »
logo_lovdata-1.jpg

CITES-forskriften

Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora  Klikk her for å lese mer om Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora  […]

Continue reading »
logo_lovdata.jpg

Dyrevelferdsloven

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Klikk her for å lese Lov om dyrevelferd – Dyrevelferdsloven

Continue reading »
veiledning_papegoye_23072019.jpg

Mattilsynet informerer

Mattilsynet har utarbeidet en veiledning om hold av Papegøye som er nyttig for fugle-eiere enten du har en voksen fugl eller en ung fugl eller stor fugl eller liten fugl Veiledningen leser du her…

Continue reading »
logo_tropefugler-1024x350.jpg

CITES-forskrifter

Norske Tropefuglforeningers Landsforbund oppsummert info for tropefugl vs CITES

Continue reading »
md_logo.jpg

§8 – Innenlands besittelse – CITES-forskriften

Høringsforslag Miljødepartementet:«For levende eksemplarer kreves i tillegg at den som oppbevarer eller besitter eksemplaret er egnet og utstyrt for å ta vare på det.» Høringssvar NTL:«Formuleringen er ikke nærmere presisert, og åpner for mye uheldig […]

Continue reading »
md_logo.jpg

Kommentarutgave til CITES-forskrift (2018)

§8 – Innenlands besittelseKrav om at eier må være egnet og utstyrt for å ta vare på eksemplaret, følger av konvensjonen. I og med at innenlands besittelse ikke er regulert av konvensjonen, er det imidlertid […]

Continue reading »