Anicura Byåsen Dyrehospital – Chipping av fugl

Papegøye Norge har mottatt beskrivelse av rutine vedrørende microchipmerking av papegøyefugler hos AniCura Byåsen Dyrehospital v/ Titti Mjaaland Skår

– Jeg har en del papegøyepasienter og har etter en del års erfaring, funnet ut at for de aller fleste fuglene, så er en lett sedasjon (beroligende) i forkant av merking, det beste. Men jeg vurderer alle individuelt og lytter til hvilke tanker eier har om de ulike mulighetene. Merking kan også foretas uten beroligende, hvis det av en eller annen grunn skulle være ønskelig. Jeg vil understreke at det ikke er full narkose det er snakk om. Før sedering, innhentes opplysninger om fuglen, foring og miljø, og det foretas en helseundersøkelse, noe som reduserer risikoen for uheldige overraskelser underveis. Det er viktig at fuglene er ved god helse før vi gir sløvende medisiner. Denne helsekontrollen inngår i prisen for ID-merkingen. Fuglene som blir sedert, får medikamentet som dråper i nesen. Det tar alt fra få til ti minutter å oppnå ønsket effekt. Deretter settes lokalbedøvelse i huden før microchippen settes i brystmuskulaturen.

– Når prosedyren er over, gis oppvåkningsdråper i nesen. De bruker gjerne rundt ti minutter på å bli seg selv igjen. Noen blir litt kvalme i ettertid, men hvis fuglen fastes en times tid før inngrepet, unngår man dette stort sett. Jeg anbefaler at fuglen blir på klinikken en halvtimes tid etter oppvåkning, for å redusere risikoen for å bli svimmel og kvalm på bilturen hjem. Man må derfor beregne en times tid på klinikken for ID-merking.

– Merkingen foretas i poliklinikken av veterinær med spesiell kompetanse på fugl og med assistent med god erfaring på håndtering av fugl. Jeg har hørt at fugleeiere er veldig engstelig for ID-merking. Men selv har jeg til dags dato ikke opplevd at fugler har fått noen form for mèn av denne måten å merke på. Sedasjonen er skånsom, og inngrepet er ikke forbundet med smerte siden de får lokalbedøvelse.

Prisen er per september 2019 kr 2569,- inkludert helsekontroll i forkant.

Med vennlig hilsen

Titti Mjaaland Skår
Veterinær.
Sertifisert innen fysiologi og rehabilitering på hund og katt

AniCura Byåsen Dyrehospital
Byåsveien 120
7020 Trondheim

Tlf 73841480