Miljøvernministeren stopper for all eksport/import handel med cites a registrerte godkjente fugler født i oppdrettsanlegg

Endringer i cites forskriften, ble kunngjort i går. Nå satte miljøvernministeren stopper for all eksport/import handel med cites a registrerte godkjente fugler født i oppdrettsanlegg. Noe som garantert vil føre til økt organisert og ukontrollert illegal handel utført av ligaer som ikke holder fugl selv, men smugler fugl, sprit, osv for pengenes skyld. Venstre på sitt verste

Les mer her:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-04-1631?fbclid=IwAR3id5C8YHsov749yLUQpsdW89hr1qu_QeA2I-0He09uRQfNtmZvqVr_mi8

This entry was posted in CITES.