Hvorfor chippe din fugl når det ikke er nødvendig?

Krav om eiersertifikat og tilbakemerking gjelder alle levende fugler som omfattes av CITES liste A og alle eksemplarer av rovfugler/ugler (det vil si fra liste A og B). Eksemplarer som omfattes av krav om merking og eiersertifikat og som befinner seg i landet i dag får frist innen 1.7.2020 på å søke om eierbevis (det vil si innen 2 år etter 1.7.2018)

Ekspertene mener:
Norges Zoohandleres Bransjeforening
– Merking med microchip bør bare kreves i spesielle tilfeller da det både innebærer større fare for skade på dyret og betydelige kostnader for eier.

NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND
– Vi vil sterkt advare mot krav om chip-merking der sømløse ringer er et alternativ, da chip-merking i dag er et kostbart alternativ. Dyrevelferdsmessig er det også mange fugler som reagerer på chipmerking, ved å gnage på det merkede området, etc. Chipmerking av fugl kan også være risikofylt fordi fuglekroppen har mange luftsekker man ikke bør treffe. Veterinærer som chipmerker fugl bør derfor ha bred erfaring med dette og bruke ekstra små, tilpassede chip. Mye tyder på at dette blir en uforholdsmessig dyr ordning. Vi mener chip-merking bør være unntaksordningen når det gjelder merking av fugl. De aller minste fuglene er også lite egnet for chipmerking.

Norsk Ornitologisk Forening
– Myndighetene må sørge for merking av fugl født i Norge og at det er oppnevnte personer som reiser rundt og gjør det mot vederlag, slik at det blir organisert og praktisk gjennomført, og at det følger papirer med merkingen.

This entry was posted in Generelt.