Jako – Grey parrot – Psittacus erithacus (I) må merkes

Jako – Grey parrot – Psittacus erithacus er på CITES liste A. Alle Jako som befinner seg i landet i dag omfattes av krav om merking og eiersertifikat og får frist innen 1.7.2020 på å søke om eierbevis (det vil si innen 2 år etter 1.7.2018)

This entry was posted in Generelt.