Ny frist for søknader om Eiersertifikater på fugler som befant seg i Norge før 1 Juli 2018 er fra 1. Juli 2020 forlenget med 3 år.

Citesforskriftens Paragraf 8 og 27 er endret. Ny frist for søknader om Eiersertifikater på fugler som befant seg i Norge før 1 Juli 2018 er nå forlenget med 3 år til.
Miljødirektoratet vil også gå gjennom sin praksis vedr krav til dokumentasjon.

NB. Fugler født i Norge etter 1 Juli 2018, må søknad om eiersertifikat være sendt MD senest 4 uker etter nedkomst. Denne lovtekst er ikke endret i Paragraf 8
Når eksemplarer av arter omfattet av første ledd får avkom, må søknad om eiersertifikat sendes Miljødirektoratet innen fire uker etter nedkomst. Søknad skal følges av dokumentasjon om avl utstedt av offentlig autorisert veterinær eller den Miljødirektoratet bemyndiger.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-15-889/KAPITTEL_2#%C2%A78

This entry was posted in Generelt.