Vedr Import/eksport av cites A fugler har det kommet ny praksis.

Vedr Import/eksport av cites A fugler har det kommet ny praksis. Dette vil det bli sendt ut en felles mail om i nær fremtid. Venter bare godkjenning fra juristkomiteen hos miljø.dep på en kort artikkel jeg har skrevet rundt dette. Det anbefales å ta kontakt med meg evt en av juristene hos miljø.dep før eksportør i EU søker cites. siden praksis er veldig avvikende internt i EU og Norge. Det er ikke lenger mulig å handle med Cites A arter under kode «T» (trade) i rubrikk 14 på cites tillatelsen, man kan trolig få handle under kode «P» private. men da vil man trolig ikke kunne få eiersertifikat på avkom, siden importen ikke har avl som formål. Alt dette kommer frem av Cites res 12.10 og 5.10 men jeg mener det kommer litt frem i res 5.10 med unntak om Hobbyhold. Kode «T» trade vil man kun få om man er registrert holder/oppdretter av Cites A arter av den internasjonale cites organisasjonen. Det tar tid å få en sånn godkjenning.
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-10-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-05-10-R15.pdf

Kilde: NTL v/Morten Haug
https://www.facebook.com/groups/207344019837719/?ref=nf_target&fref=nf

Oppdatering – 03.12.2019
Felles mail til alle som er medlem av en klubb tilsluttet Norske tropefuglforeningers landsforbund. Spørsmål vedrørende denne mail rettes til leder av NTL, Morten Haug. Mail: morten@mhaug.no

«Vedr. Import/eksport av cites A fugler har det kommet ny praksis, etter at ny CITES forskrift trådte i kraft fra 1.7.18. NTL anbefaler å ta kontakt med meg, en av saksbehandlerne hos miljødirektoratet før eksportør i EU søker egne cites-myndigheter om eksporttillatelse, siden praksis er veldig avvikende internt i EU i forhold til land utenfor EU (slik som Norge). Det er ikke lenger mulig å handle med Cites A arter under kode «T» (trade) i rubrikk 14 på cites tillatelsen, man kan trolig få handle under kode «P» private. men da vil man trolig ikke kunne få eiersertifikat på avkom, siden importen ikke har avl som formål. Mer informasjon om kravene finnes i Cites res 12.10 og 5.10, og i res 5.10 nevnes også unntak for hobbyhold. Kode «T» trade vil man kun få om man er registrert holder/oppdretter av Cites A arter av den internasjonale cites organisasjonen.
Det tar tid å få en sånn godkjenning og for norske oppdrettere må man sende inn søknad etter kravene i resolusjon 12.10 til Miljødirektoratet. Søknad legges da ut på global høring i tre måneder.

Generelt: Husk hver søknad MD mottar kan ha forskjellige grunnlag derfor får ikke alle samme resultat med hensyn på innvilget eller avslag.

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-10-R15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-05-10-R15.pdf

Med vennlig hilsen

Morten Haug
Leder NTL

         

This entry was posted in CITES.