Vitamin A

Maten med det høyeste vitamin A innholdet per typisk servering er bananer

http://www.dietandfitnesstoday.com/vitamin-a-in-a-banana.php

https://www.matvaretabellen.no/banan-raa-06.525